ბიბლიურ საზოგადოებაში

გაწევრიანება


ჩვენი პროექტები

შემოწირე


გახდი

მოხალისე!

სიახლეები

დაგეგმილი/მოსალოდნელი

2018 წელს ბიბლიურმა საზოგადოებამ გამოსცა ახალი აღთქმის პირველი აზრობრივი თარგმანი ქართულ ენაზე.
2021 წლიდან კი ამავე მიდგომით ძველი აღთქმის თარგმნა დაიწყო, რაც გეგმით 2027 წელს უნდა დასრულდეს.

გამოკითხვა

რომელ ენაზე ამჯობინებთ ბიბლის (ახალი აღთქმის) კითხვას?